Zakres usług IODO Consulting

AUDYTY

AUDYT DIAGNOSTYCZNY

analiza i ocena przestrzegania przepisów UODO i Rozporządzenia KRI
Zobacz więcej >>

AUDYT OBSZAROWY / PROBLEMOWY / DZIEDZINOWY

analiza określonego procesu lub problemu Administratora Danych, w kontekście zgodności z przepisami prawa UODO i innych ustaw
Zobacz więcej >>

AUDYT KOMPLEKSOWY ORGANIZACJI

pełna weryfikacja procedur wewnętrznych w zgodności z UODO i KRI: realizacji ustawowych zadań ABI po nowelizacji UODO 2015, opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa informacji według wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności, audytów bezpieczeństwa informacji, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001
Zobacz więcej >>

EDUKACJA

SZKOLENIA OTWARTE

funkcjonalności bezpieczeństwa informacji w organizacji, ochrony danych osobowych, zakresu Krajowych Ram Interoperacyjności, dostępu do informacji publicznej, zamówień publicznych, szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji ABI – 2015, warsztaty Kompetencji ABI
Zobacz więcej >>

SZKOLENIA DEDYKOWANE

według potrzeb i życzeń klienta
Zobacz więcej >>

PODYPLOMOWE STUDIA SPECJALISTYCZNE

specjalistyczne kształcenie podyplomowe w publicznych i niepublicznych Uczelniach wyższych
Zobacz więcej >>

WSPARCIE

OUTSOURCING ABI

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
[Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 2018]
Zobacz więcej >>

IODO24

Bieżące wsparcie w sytuacji kolizyjnej
Zobacz więcej >>

Aktualności

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH dla ABI zaprasza na bezpłatne „Spotkanie informacyjne ABI a IOD – CO NOWEGO NAS CZEKA?”
Szczegóły oraz ramowy program spotkania – pobierz
>>

Konferencja Absolwentów ABI – propozycja nowego terminu >>

Inauguracja IV edycji podyplomowych studiów: „Administrator Bezpieczeństwa Informacji – podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji” 2016/2017 WIT Warszawa
>>

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
>>

Wszystkie aktualności >>